Rozwiązywator równan kwadratowych trzytysiące fatal1ty mortal combat

Podaj współczynniki funkcji: (ax^2+bx+c)

Wynik: